In tegenstelling tot andere afvalstromen, zoals elektrische huishoudelijke apparaten, is er voor textielafval, en meer specifiek afgedankte kleding, geen regelgeving waar producenten zich aan moeten houden wat betreft de inzameling en verwijdering van afgedankte producten.
In dit proces kan Fontijne Persen een belangrijke rol spelen… Om hier meer over te lezen, kunt u onze nieuwe Application Note downloaden waarin de bijdrage van door ons gemaakte persen bij het recyclen van stoffen wordt toegelicht.

Read More